המחיר לק"ג

לא מעובד

בשר שייקביץ - הרב אשכנזי - שחיטת ליובאוויטש

בשר הודו אדום - שייקביץ - הרב אשכנזי

59.00 ₪מחיר