המחיר לק"ג

בשר שייקביץ - הרב אשכנזי - שחיטת ליובאוויטש

פילה מדומה (מס' 6) שייקביץ הרב אשכנזי

90.00 ₪מחיר